DE VERENIGING

De vereniging ZZP Jeugd GGZ Haaglanden is opgericht in 2013. De meeste hulpverleners zijn al sinds langere tijd binnen de regio werkzaam. Vanaf 2015 wordt de psychologische en psychiatrische hulp voor kinderen en jongeren tot 18 jaar niet meer vanuit de Zorgverzekeringswet vergoed. Vanaf dat moment zijn kinderen en jeugdigen met psychische, sociaal-emotionele of gedragsmatige problemen voor de organisatie en vergoeding van psychische zorg aangewezen op hun gemeente.  Anticiperend op deze stelselwijziging hebben de vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychologen, GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, orthopedagogen-generalist en kinder- en jeugdpsychiaters uit Den Haag en omstreken zich verenigd. Vereniging ZZP Jeugd GGZ Haaglanden is een nieuwe partner in de Jeugd-GGZ van de gemeente Den Haag. Ook in veranderende tijden kunt u blijven profiteren van de voordelen die zelfstandige praktijken bieden.

Contact
Voor informatie over de vereniging of voor contact met een van de bestuursleden, kunt u een email sturen naar info@kindenjeugdhaaglanden.nl. Als u uw contactgegevens doorgeeft, dan nemen wij zo spoedig contact met u op.

Bestuur
Machteld Meijer, voorzitter 
Rinske Mansens, voorzitter
Marieke Stevens, penningmeester
Angelique van den Kerkhoff, secretaris
Jantien Vrijmoet, algemeen bestuurslid
Cordula van Haersma Buma, algemeen bestuurslid

De contributie aan de Vereniging bedraagt €170 (jaarlijks).

Vermelding van uw praktijk op de website van de Vereniging bedraagt €50 (eenmalig).

Ook wordt er een STARTERSPAKKET geboden wanneer u lid wordt. Het staat u vrij om van dit pakket gebruik te maken. 

Het starterspakket biedt coaching door een ervaren geregistreerde psycholoog/ pedagoog/ psychotherapeut in de vorm van 3 gesprekken/ bezoeken en telefonische consultatie. De kosten voor dit pakket zijn €150,- (eenmalig).

Voor meer informatie en aanmelding stuur een mail naar: info@kindenjeugdhaaglanden.nl

Zoek een hulpverlener