Ellen Titre-Vroom

Orthopedagoog-Generalist (NVO)

Europalaan 25
2641 RX  Pijnacker

Tel: 015-7370282
Website: www.ellentitre.nl

Expertises

 • ADHD/ADD
 • Autisme
 • Angst
 • Depressie
 • Gedragsproblemen
 • Gezinsproblemen
 • Leerproblemen / dyslexie
 • Trauma

 • Doelgroep(en)

 • 0-4 jaar
 • 4-12 jaar
 • 12 en ouder

 • Beschrijving

  De missie van Ellen Titre Orthopedagogie en Psychologie (ETO) is het voorkomen, beperken en oplossen van belemmeringen op het gebied van onderwijs, opvoeding en gedrag van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. De basis voor de toekomst van een kind wordt in de jeugd gelegd. Net als u, vinden wij het belangrijk dat belemmeringen voor een goede ontwikkeling van kinderen deskundige aandacht verdienen. Leerproblemen kunnen gedragsproblemen tot gevolg hebben en omgekeerd. Als de problemen niet tijdig worden onderkend en behandeld, kunnen deze de ontwikkeling van het kind belemmeren en soms uitgroeien tot ernstige stoornissen en een effectieve behandeling bemoeilijken. Het is daarom belangrijk om belemmeringen vroegtijdig te signaleren en te behandelen.
  Ellen Titre-Vroom is een geregistreerde Orthopedagoog-Generalist (NVO), Dyslexiedeskundige (NIP/NVO), Dyslexiebehandelaar (keurmerk Kwaliteitsinstituut Dyslexie), Cogmed Coach en EMDR Therapeut (VEN).
  De praktijk werkt met een enthousiast team van orthopedagoog-generalisten, gz-psychologen, kinder- en jeugdpsychologen, orthopedagogen, psychologen en dyslexiespecialist, dat ouders en opvoeders helpt om kinderen en jongeren met specifieke leer- en psychologische problemen en stoornissen betere ontplooiingskansen te bieden. Dit, door de belemmeringen beheersbaar te maken en de omgang met anderen en het plezier in het leren te bevorderen.

  << Terug naar overzicht

  Zoek een hulpverlener